Miembro activo de las sociedades: SUO (Society of Urologic Oncology). AEU ( Asociación Española de Urología). AUA ( American Urology Association). EUA ( European Urology Association) y SIU (Societe Internationale dúrologie).